Lidmaatschap Vogelvriend Nieuwegein
Lidmaatschap.
 
Voor de contributie wordt u een acceptgiro, met het verschuldigde bedrag, door de penningmeester toegestuurd. De hoogte van de contributie wordt via indexering jaarlijks vastgesteld. Wordt u geddurende het jaar lid, wordt de eerste maal het aantal maanden die resteren van het jaar naar verhouding in rekening gebracht.

Contributie (voor in Nederland wonende leden) voor het jaar 2015

 

Jeugdlid (tot en met 16 jaar) € 17,50
Volwassen lid (vanaf 17 jaar) € 31,00
Verenigingslid € 23,00
65+ lid € 26,00
   
Wilt u zich aanmelden, dan kunt u via onderstaande link een aanmeldformulier invullen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Inschrijf formulier (Tijdelijk buiten gebruik wegens onderhoud. gebruikt u het contact formulier. Laat daar u e-mail adres of adres en of telefoonnumer achter en wij nemen contact met u op)