Bestuur Vogelvriend Nieuwegein
Wie zijn wij.
 
Vogelvriend Nieuwegein is op 13 december 1963 opgericht. Het doel van de vereniging is de bevordering en verbetering van de vogelliefhebberij, het houden en kweken van vogels alsmede het uitwisselen van ervaringen en resultaten. Vogelvriend Nieuwegein is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), district Utrecht. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft zijn Statuten en Huishoudelijk Reglement.

De vereniging beschikt over een eigen clubhuis "'t Drieluik ". Elke dinsdagavond is het clubavond. In een gezellige sfeer wordt er dan gepraat over de kweek, voeding en dergelijke, maar natuurlijk ook over het weer, het nieuws, voetballen enzovoort.Regelmatig worden er sprekers- en dia-avonden gehouden. Ook zijn er ontspanningsavonden zoals kaartavonden en de jaarlijkse Bingoavond.Verder nog een jaarlijkse barbecue en een viswedstrijd. Ook is er ongeveer 8 maal per jaar een vogelbeurs, waar uw voor niets uw vogels kunt aanbieden, en zowel vogels als vogelmaterialen kunt aanschaffen..

Jaarlijks organiseert de vereniging een tentoonstelling op het gebied van kleur-, vorm- en postuurkanaries, tropen, zebravinken, japansemeeuwen, parkieten, agaporniden, papegaaien en alle soorten bastaarden. Hiervoor worden keurmeesters gecontracteerd, die de vogels beoordelen. Tevens worden er prijzen zoals het bondskruis en de bondsmedaille (door de NBvV) en de kampioenswisselbeker (door de vereniging) beschikbaar gesteld.

De vereniging beschikt over eigen materiaal t.b.v. de vogelshow: een open vlucht, stellingmateriaal, TL-verlichting, universele TT-kooien en diverse parkieten koepelkooien. De kooien kunt u voor een klein bedrag huren als u mee wilt doen met de tentoonstelling.

Leden ontvangen maandelijks het kleurrijke blad "Onze Vogels" van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Tevens verschijnt elk kwartaal ons eigen clubblad, dat elke keer weer een bron van informatie is voor de leden. Vele wetenswaardigheden en ervaringen worden door de leden en het bestuur in dit blad doorgegeven

Met rond de 160 leden zijn we een van de grotere vogelverenigingen. Wij zijn een moderne vereniging die hard werkt aan de toekomst. Een vereniging waar de leden in vriendschasp met elkaar omgaan en waar iedereen in zijn waarde wordt gelaten. Een vereniging met een toegangkelijk bestuur, voor wie elke mening telt..

Wilt U nog meer informatie over onze vereniging, kom dan eens langs op een dinsdagavond in ons clubhuis 't Drieluik, Rond het Fort 14, 3439 MK Nieuwegein. U kunt dinsdagavond ook bellen naar (030) 6034917. U kunt ook de contactpagina invullen